Efes Arkeoloji Müzesi

Efes Arkeoloji Müzesi

11.03.2017.

Efes Arkeoloji Müzesi

Parkurumuzun geçtiği süper noktalardan biriside Selçuğun ünlü efes arkeloji müzesidir.

İlk olarak 1929 yılında Selçuk’ta bir depo oluşturulmuş, kazılarda bulunan eserler buraya getirilmiştir. Müze yüz yılı aşkın zamandır kazı yapılan Antik Efes Kenti’nde bulunan eserlerin sergilendiği önemli bir yapıdır.

 

Bugün kullanılan müzede sergileme 1964 yılında başlanmıştır. Müzede Efes kazılarından çıkartılan eserler sergilenmektedir.

Eserlerin tarihi MÖ 4. bin yıldan başlayıp Prehistorik, Miken, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine kadar uzanır. Müze 2014 yılında kapsamlı bir restorasyonla yenilenmiştir.

Author: